Hoppa till huvudinnehåll

Lokaler

Här hittar du som hyr eller söker efter lokal all information du behöver.

I korthet: Lokaler

 • Vi har alla sorters lokaler. Från affärsverksamhet till offentlig verksamhet.  
 • Tänk först igenom dina behov och skriv ner dem i ett mejl.
 • Skicka din intresseanmälan via mejl till lokaler@bostaderiboras.se.
 • Tillsammans hittar vi rätt lokal innan vi tecknar avtal. 

Våra lokaler  

Vi har lokaler för allt från butik och kontor till föreningar och andra verksamheter. Dessutom har vi lokaler för offentlig verksamhet, till exempel trygghetsboenden, vårdboenden, gruppbostäder och förskolor. Vårt mål är att skapa ett bättre Borås. Vi söker därför verksamheter som bäst bidrar till utvecklingen av våra områden.  

Så söker du lokal  

Tänk först igenom dina behov. Vi hjälper dig hitta den lokal som passar din verksamhet bäst.  

Fyra frågor du kan ställa om din verksamhet:  

 • Vad ska lokalen ska användas till?
 • Hur stor lokal behöver du?  
 • Vilket läge passar bäst för din verksamhet?  
 • Vad har du för budget?     

Gör en intresseanmälan

Gör en intresseanmälan genom att skriv ner dina behov i ett mejl. Skicka mejlet till lokaler@bostaderiboras.se. Vi kontaktar dig för att tillsammans hitta rätt lokal för din verksamhet. 

När vi hittat en lokal  

 • Bokar vi först en visning av lokalen.  
 • Om lokalen känns rätt diskuterar vi om lokalen behöver anpassas.  
 • Känns lokalen rätt för dig gör vi en kreditupplysning på dig och ditt företag.  
 • Är din verksamhet nystartad vill vi se en affärsplan och en kalkyl.

Dags att skriva avtal  

När du bestämt dig för lokalen och vi godkänt dig som hyresgäst, är det dags att skriva avtal. När vi skriver avtalet går vi igenom alla detaljer och ansvarsfördelningar. När båda parter är nöjda skriver vi tillsammans på hyresavtalet.  

Kontakt lokaler  

För frågor kring ditt avtal och lediga lokaler: 
Irmin Oglecevac, Affärsområdeschef lokaler Bostäder i Borås

Telefon: 033-44 20 60 
Mejl: irmin.oglecevac@bostaderiboras.se

Blanketter och dokument  

Frågor och svar om lokaler 

Hur betalar jag hyra för min lokal?  

Betala via med bankgiro från din internetbank. Använd OCR-numret som du som du hittar längst ner på din avi. Här står även summan du ska betala och vårt bankgironummer.

Du kan också använda autogiro eller E-faktura. Ansök om betalning med autogiro eller e-faktura hos Bostäder i Borås hos din internetbank.

I mitt avtal står det att min lokal har nio månaders uppsägningstid? Kan jag få lämna lokalen efter nio månader?

Nej. Hyrestiden är den tid du har avtalat om att hyra lokalen. Uppsägningstiden är den tid före avtalstidens utgång du senast måste säga upp hyresavtalet. Om du inte säger upp avtalet före uppsägningstiden löper avtalet vidare enligt villkor om förlängning.

Får jag överlåta min lokal till någon annan?

Ja, men det finns regler.   

Behöver jag skriva om avtalet om jag byter från enskild firma till AB?

Ja, i enskild firma är det du som fysisk person som är kunden. Fyll i blanketten Ansökan om överlåtelse av hyresavtal lokal så hjälper vi dig med resten.

Måste jag ha försäkring för min verksamhet?

Ja, du måste ha en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvarsskydd. Försäkringen bör även innehålla skydd gällande skador på grund av åverkan på lokalens fönster, skyltfönster, skyltar samt entrédörrar.

Får jag sätta upp en skylt på fasaden?

Alla skyltar på fasaden ska godkännas av oss. Skyltar över en (1) kvadratmeter kräver också bygglov. Det är du som hyresgäst som måste söka bygglov för din skylt. Sök ditt bygglov efter att du fått godkännande från oss.

Om du har skyltfönster i din lokal, får du använda dessa för marknadsföring utan något särskilt tillstånd.

Får jag använda lokalen till något annat än vad som var tanken från början?  

Inte utan godkännande från oss. Vi kan godkänna en förändring om det finns beaktansvärda skäl och du haft lokalen i längre tid än två år.

Får jag ändra planlösning i min lokal?

Kolla alltid med oss först för att diskutera dina planer. Ändringar du själv/entreprenör utför måste först godkännas av oss. Arbetet måste utföras på ett fackmannamässigt sätt för att bli godkänt.

Du som hyresgäst kan bli återställningsskyldig vid en avflytt om du gjort verksamhetsspecifika ingrepp på lokalen.  

Vad ska jag tänka på när jag ska lämna lokalen?

 • När du sagt upp din lokal kan vi behöva visa den för blivande hyresgäster. Du måste kunna öppna lokalen för visning under hela uppsägningstiden. Om du är bortrest eller inte kan närvara umåste du be någon annan om hjälp.
 • Kontakta oss för besiktning i god tid innan du ska flytta ut. Under besiktningen går vi tillsammans igenom lokalen och bedömer skicket på lokalen. Vi jämför lokalens skick från inflyttning till utflyttning.
 • Lokalen ska återlämnas flyttstädad. En flyttstädning innebär att lokalen städas mycket noggrant. Har lokalen städats bristfälligt eller inte alls när du flyttar, riskerar du att bli ersättningsskyldig. Läs artikeln När du flyttar ut för att läsa mer om flyttstädning.