Hoppa till huvudinnehåll

Vårt samhälls­engagemang

Vi vill bidra till ett attraktivt och välmående Borås. Därför arbetar vi med många samhällsengagerade aktiviteter.
Personal på Bostäder i Borås deltar i Pride-tåget 2023 med en stor banderoll med texten "Bostäder för alla" och Pride-flaggor.

I korthet: Vårt samhälls­engagemang

  • Vi ska erbjuda ett brett utbud av bostäder och arbeta för att Borås ska vara en attraktiv stad.
  • Vi vill göra skillnad i våra hyresgäster och i alla boråsares liv. 
  • Välmående stadsdelar och inkluderade invånare är bra för hela Borås.
  • Vi anordnar simskolor för både barn och vuxna, frukostpåsar till lovlediga barn, fritidsaktiviteter, studiehjälp, stadsodlingar och mycket mer.
  • Följ vårt dagliga arbete i våra sociala kanaler.
  • Läs vår hållbarhetsredovisning om du vill veta mer. 

Vad vi gör för Borås

Som ett allmännyttigt bostadsbolag ska vi erbjuda ett brett utbud av bostäder, men också arbeta för att Borås ska vara en attraktiv stad att leva och bo i. Vi jobbar alltså både med hus, och med livet i och mellan husen. Det är ett unikt uppdrag för ett bostadsbolag som vi är mycket stolta över. Majoriteten av oss som arbetar på Bostäder i Borås gör det för att vi vill vara med och göra skillnad. Det gäller både i våra hyresgästers och övriga boråsares liv. Vi är övertygade att välmående stadsdelar och inkluderade invånare är bra för hela Borås. Oavsett om vi gör insatser på Hestra, Göta eller Hässleholmen. Allt hänger ihop.

"Majoriteten av oss som arbetar på Bostäder i Borås gör det för att vi vill vara med och göra skillnad."

Följ vårt dagliga arbete

Vi anordnar simskolor för både barn och vuxna, frukostpåsar till lovlediga barn, fritidsaktiviteter, studiehjälp, stadsodlingar, boskola, hyresgäster som får jobba hos oss, ferieungdomar och massor av samarbeten med olika föreningar. För oss är det viktigt att alla får komma till tals och känna sig delaktiga, oavsett ålder, kön eller bakgrund. Det är vägen till ett attraktivt och välmående Borås. På Facebook, Instagram och LinkedIn kan du läsa mer om allt som vi bidrar med för att göra Borås till en bättre stad att leva och bo i. 

Års- och hållbarhetsredovisning

2023

2022