Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse och ledningsgrupp

Vi styrs av en politiskt tillsatt styrelse samt vår ledningsgrupp som består av vd och andra chefer.
Fasad Viskaholm i dagsljus med Viskan till höger i bild.

I korthet: Styrelse och ledningsgrupp

 • Vår styrelse speglar den politiska representationen i kommunfullmäktige. 
 • Styrelsen kan ändras i samband med allmänna val.
 • Vår vd och våra högsta chefer ingår i vår ledningsgrupp. 
 • Ledningen ska sköta den dagliga driften enligt styrelsens riktlinjer.
 • Vd är direkt ansvarig inför styrelsen.

Styrelsen

Styrelsemedlemmarna i vårt bolag utses av Borås Stad kommunfullmäktige. Utnämningarna ges till kommunens olika politiska partier, och antalet representanter från varje parti baseras på deras storlek i kommunfullmäktige. Styrelsemedlemmarna sitter under en mandatperiod och kan ändras i samband med allmänna val. Styrelsens uppdrag är av strategisk karaktär, de ansvarar för att sätta mål, se till att bolaget följer lagar och regler, samt att övervaka och utvärdera den operativa ledningens arbete.

Ordinarie ledamöter

 • Roland Andersson (S), ordförande
 • Peter Viberg (V), vice ordförande
 • Jonas Garmarp (M), andre vice ordförande
 • Mikael Bengtsson (C), ledamot
 • Terese Bäckström (S), ledamot
 • Kjell O. Claesson (L), ledamot
 • Lars-Erik Johansson (SD), ledamot
 • Daniel Lemac (KD), ledamot
 • Bengt Möller, (SD), ledamot

Suppleanter

 • Lennart Alfberg (SD)
 • Linda Norén Eriksson (S)
 • Mohamed Kossir (S)
 • Nils-Åke Björklund (M)
 • Tim Gahnström (MP)

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av vår vd och de högsta cheferna från respektive avdelning. Ledningens uppdrag är att hantera den dagliga driften av bolaget i enlighet med de riktlinjer som styrelsen fastställt. Det inkluderar allt från ekonomisk förvaltning och fastighetsförvaltning till kundservice och personalfrågor. Vd är direkt ansvarig inför styrelsen och ska säkerställa att bolagets verksamhet drivs i linje med styrelsens beslut och ägardirektiven från Borås Stad.

Ledningsgruppens representanter

 • Mikael Hansson, vd
 • Jessica Petersson, HR-chef
 • Sophia Jonsson, marknads- och kommunikationschef
 • Susanna Thom, förvaltningschef
 • Anna Axekull, fastighetsutvecklingschef
 • Ulf Johansson, affärs-och utvecklingschef 
 • Madelen Svensson, ekonomichef

Fackliga representanter

 • Carina Winroth, Vision
 • Henrik Bonow, Vision
 • Danijel Mihic, Fastighetsanställdas förbund
 • Linda Holmsten, Fastighetsanställdas förbund

Peppade medarbetare på Bostäder i Borås. Great place to work 2022.