Hoppa till huvudinnehåll

Fokus: På området

Vi jobbar ständigt med livet mellan husen för att alla ska trivas. Undersökningen visar vad våra hyresgäster tycker är viktigast när det kommer till utomhusmiljön.
Yy ovanifrån över gård med stadsodling och lekplats Hässleholmen

I korthet: Fokus: På området

 • 7 av 10 tycker att det viktigaste är att nedskräpningen minskar
 • 3 av 10 menar att det viktigaste för utomhusmiljön är ökad belysning 
 • 3 av 10 säger att fler lekplatser i området är viktigast
 • 1 av 10 anser att fler papperskorgar och återvinningsstationer är viktigast

För att öka gemenskapen är det viktigt att miljön är inbjudande och härlig att vistas i. Många vill se förbättringar i utomhusmiljön. Speciellt önskas ett renare område med mindre nedskräpning, bättre belysning och fler lekplatser. Det finns alltid mer att göra men med inputen från enkäten kan vi lägga vår tid där den behövs mest just nu.

Vad har vi gjort hittills?

 • Installerat nya avfallssystem och satt upp fler papperskorgar.
 • Satt upp 10 papperskorgar särskilt riktade till barn, i form av olika djur.
 • Målat om alla bänkar och lekplatser på området.
 • Byggt två nya grillplatser på Distansgatan och på Kappland/Tunnlandsgatan.
 • Tömt alla trapphus på allt skräp. 
 • Anställt miljövärdar under sommaren. 
 • Infört månadscontainrar för grovsopor. 
 • Erbjudit fler tillfällen att slänga grovsopor. 
 • Satt ut fler bänkar. 
 • Byggt en pergola vid grillplatserna på Tunnlandsgatan.
 • Lagt ny asfalt på Distansgatan.

Vad tycker du?

Berätta för oss vad du tycker! Kanske har du en dröm eller idé som du vill förverkliga? Eller har du förslag på hur vi kan bli ännu bättre? Du kanske är en framtida eldsjäl? Berätta för oss! Vi läser alla förslag som kommer in och återkopplar till de som önskar svar. Dela med dig av dina tankar här.

Gäller dina åsikter en felanmälan för ditt boende så gör du den via Mina sidor

Läs mer

Hela kampanjen hittar du här.

För dig som vill veta mer om enkäten så finns rapporten i sin helhet att ladda ned här