Hoppa till huvudinnehåll
den 5 juni 2024

Höjd avgift på fordonsplats


Från och med den 1 augusti justeras avgifterna för fordonsplatser. Detta är resultatet av den nyligen avslutade förhandlingen med Hyresgästföreningen

Höjningen av avgifterna kommer att variera beroende på område, tjänst och nuvarande prisnivå. Ökningen blir mellan 10-25 kronor i månaden, men vissa områden är undantagna från höjningen. Du som berörs kommer att få mer information via mejl och i din brevlåda. I förhandlingen har vi strävat efter en jämnare fördelning av parkeringskostnaderna över hela vårt bestånd.